Lunchwandelen

Op verzoek van het  ministerie van LNV heeft een projectgroep in 2002 een inventarisatie gemaakt van het geen er bekend is over de relatie tussen bewegen, groene omgeving en gezondheid en ook aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek.