Lin­den terug op gemeen­te­huis­plein Noord­wijk

Op het nieu­we plein voor het gemeen­te­huis in Noord­wijk ver­schij­nen in totaal 28 bomen in de Raad­huis­straat. Doel van deze actie is, zo laat een gemeen­te woord­voer­der weten, het plein als scha­kel te laten func­ti­o­ne­ren tus­sen de Voor­straat en de nieuw­bouw in de Kern Gezond.

“We wil­len het plein groen maken, mede in het teken van het his­to­risch beschermd dorps­ge­zicht. Ook het groen en niet alleen de archi­tec­tuur en afwer­king, helpt om de Voor­straat met het nieu­we deel te ver­bin­den. Zo krij­gen we een beeld van stijl­vol en char­mant Noord­wijk”, aldus de gemeen­te­woord­voer­der in het Wit­te Week­blad.

 

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Wit­te Week­blad