Lessen in vertrouwen

Het boekje “Lessen in vertrouwen” geeft aan hoe de sociale integratie, de betrokkenheid en de relatie met de gemeente worden bevorderd door burgers mee te laten helpen aan een stadspark