Lei­den plant 1.000 extra bomen

Wet­hou­der Pie­ter van Woen­sel van Lei­den gaf onlangs de aftrap voor het plan­ten van 1.000 extra bomen in de gemeen­te Lei­den.

De wet­hou­der plant­te een gro­te Vleu­gel­noot (Pter­o­ca­rya fraxi­ni­fo­lia) aan de Jan van Hout­ka­de als eer­ste van de 1.000 bomen die vol­gens het Groen­ac­tie­plan geplant wor­den.

Groe­ne­re stad
Door het plan­ten van 1.000 extra bomen wordt het bomen­be­stand op peil gehou­den en creëert de gemeen­te Lei­den een groe­ne­re stad.

Dit voor­jaar wor­den er 500 bomen geplant in gazon en beplan­ting. In het plant­sei­zoen van 2008–2009 zijn al 40 bomen geplant. De ove­ri­ge 460 bomen wor­den in het najaar van 2010 geplant.

Bron:
Gemeen­te Lei­den