Landschap Overijssel: 'Win €5000 voor eigen buurtinitiatief'

Landschap Overijssel  wil de band tussen bewoners en hun directe omgeving versterken. Daarom schrijven zij de ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ uit. Met deze prijsvraag roept Landschap Overijssel  buurten op om met een goed initiatief te komen voor de versterking van het lokale landschap.

Het kan daarbij gaan om het vergroten van de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het landschap. Belangrijke voorwaarde is dat het initiatief door de buurt wordt gedragen en uitgevoerd. Landschap Overijssel beloont de vijf beste buurtinitiatieven ieder met vijfduizend euro.

Om in aanmerking te komen voor de vijfduizend euro moet een buurtinitiatief aan onderstaande criteria voldoen:

 • Het initiatief moet door de buurt worden gedragen en uitgevoerd.

Dit kan blijken uit een handtekeningenlijst met minimaal tien buurtbewoners die zich achter het project scharen en die zich daadwerkelijk actief in willen zetten.

• Als er sprake is van een particuliere eigenaar van grond, gebouw of landschapselement waarop een activiteit gepland wordt, dan dient ook deze zich akkoord te verklaren.

• Het initiatief moet gericht zijn op de versterking van het lokale landschap buiten de bebouwde kom.

• Het initiatief moet de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het lokale landschap vergroten.

• Het initiatief moet een fysiek resultaat in het landschap hebben.

• Het initiatief moet een sociaal resultaat hebben, zoals versterking van de gemeenschappelijkheid.

• Het initiatief moet duurzaam van karakter zijn. Eénmalige kortlopende acties (een natuurschoonmaakbeurt bijvoorbeeld) komen niet in aanmerking.

• Initiatieven die een nieuwe functie toevoegen aan een element hebben de voorkeur boven activiteiten die alleen op behoud gericht zijn.

• Voor het aanleggen van ommetjes (korte wandelingen rond het dorp) zijn in principe andere mogelijkheden beschikbaar. Deze zijn uitgesloten van Buurtinitiatieven.

• Het initiatief moet voor 1 november 2012 zijn ingediend en voor 31 december 2013 gerealiseerd kunnen worden.


Meer informatie over de prijsvraag »

De buurtinitiatieven kunnen onder vermelding van ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ worden ingediend via info@landschapoverijssel.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert René Brinkman, telefoon 0529 – 408395.