Laanbomencongres pleit voor ketenaanpak bij verbetering openbaar groen

Samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle partijen betrokken bij het openbaar groen – van boomkweker tot eindafnemer – is een must om te komen tot kwaliteitsverbetering van het groen in de openbare ruimte. Zo luidde de centrale boodschap van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’, samengevat door dagvoorzitter Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Dit congres vond plaats op woensdag 27 juni op de Floriade in Venlo. Onder de ruim honderd aanwezigen bevonden zich onder andere boomkwekers, groenvoorzieners, onderzoekers, bestuurders en uitvoerders van gemeenten.

De laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol van bomen in de vitale stad en hun maatschappelijke en economische waarde stonden deze dag centraal.

Gebruikswaardeonderzoek laanbomen
Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) lichtte in zijn lezing het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ toe. In de afgelopen vijftien jaar zijn in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Na afloop van het congres werd het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op straatbomen.nl »

Belang van groen voor steden
Bomen maken de stad meer waard en gezond! Dat was de centrale boodschap van Leendert Koudstaal, bomenspecialist bij de gemeente Den Haag. Koudstaal benadrukte het maatschappelijke en economische belang van groen voor steden. “Ondanks de bezuinigingen blijft Den Haag investeren in groen. Gemeentebestuur, bedrijven en inwoners zien het belang van groen voor de leefbaarheid van de stad steeds meer in. Naast de functionele waarde van het groen, zoals tegengaan van hittestress, afvangen van fijn stof en opnemen van overtollig regenwater, is ook de economische waarde van groot belang”. Dit geldt niet alleen voor de wethouder van financiën die dit soort cijfers nodig heeft om beslissingen te nemen, maar ook voor bijvoorbeeld de bouwsector. “De rode sector ziet steeds meer de toegevoegde waarde van het groen in voor het onroerend goed”, aldus Koudstaal. Meer informatie over de groenvisie van Den Haag is hier te vinden »  

Baten van groenblauwe maatregelen
Centraal in de presentatie van Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen + Bos,   stond het internationale project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen. Witteveen + Bos hebben in dit project een instrument ontwikkeld, waarmeer zichtbaar wordt wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog die baten zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerders. Naast het ingenieursbureau werken elf Nederlandse gemeenten en twee ministeries (EL&I en I&M) mee in het project TEEB Stad. Kirchholtes liet aan de hand van een voorbeeld zien dat inzicht in de baten van groen belangrijk is. “De aanplant van dertig bomen in het centrum van Almelo was een enorme kostenpost voor de gemeente. Toen daar de baten tegenover werden gezet, werd inzichtelijk dat het niet alleen om kosten gaat. Deze informatie hebben de investeerder, de gemeente maar ook ondernemers, nodig om te kunnen investeren in een leefbare omgeving.”
Meer informatie over TEEB is te vinden in het magazine De Groene Stad:

Organisatie
Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ werd georganiseerd door LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad, Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.