Klim­park Fun­Fo­rest

Nieuw avon­tuur in het Amster­dam­se Bos: Klim­park Fun Forest!
Het Amster­dam­se Bos viert vol­gend jaar haar 75-jarig bestaan. Het jubi­le­um­jaar wordt extra fees­te­lijk door een nieu­we, actie­ve bele­ving in de Amster­dam­se natuur; klim­men tus­sen de bomen!

In de win­ter en de vroe­ge voor­jaar wordt een klim­park in het Amster­dam­se Bos gebouwd. Een klim­park bestaat uit diver­se par­cour­sen van oplo­pen­de moei­lijk­heids­graad, gespan­nen tus­sen de bomen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, klim­bo­men, spe­len

Bron:
Amster­dam­se Bos
Fun­Fo­rest