Klim­bo­men in de stad, gezon­de ruim­te­vre­ters

Boom­klim­men is gezond, voor de ziel en de moto­riek. Des­on­danks is er, zeker in een ste­de­lij­ke omge­ving, let­ter­lijk en figuur­lijk wei­nig ruim­te voor klim­bo­men. Let­ter­lijk van­we­ge beperk­te groei­plaats­om­stan­dig­he­den en figuur­lijk van­we­ge kos­ten en aan­spra­ke­lijk­heids­re­gels. Toch zijn er moge­lijk­he­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in Tuin&Landschap 18–2008

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, natuur­lij­ke speel­plek­ken

Bron:
Tuin & Land­schap (Pau­la Klap)