Kli­maat­ef­fec­ten in Neder­land zijn beheers­baar

Kli­maat­ver­an­de­ring zet door, maar de ongun­sti­ge effec­ten daar­van in Neder­land lij­ken beheers­baar. De mees­te ver­an­de­rin­gen doen zich gelei­de­lijk voor, zodat bur­gers, bedrij­ven en over­he­den zich kun­nen aan­pas­sen. Boven­dien is er inmid­dels veel aan­dacht in het beleid voor de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring, zoals over­stro­mings­ge­vaar.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht op de site van Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving »