Kin­de­ren klim­men lie­ver in bomen

Meer dan een­der­de van de kin­de­ren speelt lie­ver bui­ten dan dat ze bin­nen ach­ter de com­pu­ter zit­ten. Dit blijkt uit Engels onder­zoek van Big Lot­tery Fund.

Zo’n 87% van de kin­de­ren tus­sen de 7 en 15 jaar spe­len regel­ma­tig een spel­le­tje op de com­pu­ter. Maar 38% van hen geeft aan dat ze graag ande­re din­gen wil­len doen, zoals klim­men in bomen, boom­hut­ten bou­wen of knut­se­len met hout en ande­re mate­ri­a­len. “Terwijl we den­ken dat kin­de­ren het liefst de hele dag com­pu­ter­spel­le­tjes spe­len, is de rea­li­teit heel anders. Uit het onder­zoek blijkt dat kin­de­ren meer avon­tuur wil­len. Ze wil­len in bomen klim­men, fiet­sen en hut­ten bou­wen”, aldus Nat Slo­a­ne van de Big Lot­tery Fund.
 
Down­load hier het rap­port »

 

 

Bron:
Katholiekgezin.nl

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.