Kin­der­Bo­men­Bos in het Bent­woud geo­pend

Op 17 okto­ber is bij Zoetermeer/Rijnwoude het Nati­o­naal Kin­der­Bo­men­Bos geo­pend. Dit bos is aan­ge­bo­den aan Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag ter ere van haar 50-jarig Jubi­le­um in 2007. Het bos is uniek in de wereld, want het is het eer­ste Bos waar op één loca­tie, op naam gestel­de, Geboor­te­bo­men en Levens­bo­men voor kin­de­ren gaan groei­en.

Staats­bos­be­heer, Dienst Lan­de­lijk Gebied, Pro­vin­cie Zuid-Hol­land, gemeen­ten Rijn­wou­de en Zoe­ter­meer heb­ben het pro­ject gea­dop­teerd.

Een aan­tal beken­de Neder­lan­ders, zoals  Leon­tien van Moor­sel, Anouk Smul­ders en Wins­ton Ger­sch­t­ano­witz, plant­te op 17 okto­ber de eer­ste bomen voor hun kin­de­ren. De Geboor­te­bo­men, een Lijs­ter­bes, wor­den geplant ter ere van nieu­we wereld­bur­ger­tjes en sym­bo­li­se­ren dat zij moe­ten kun­nen opgroei­en in een groe­ne, gezon­de wereld.

De Levens­bo­men, ook Lijs­ter­bes, wor­den geplant voor kind­jes die bij de geboor­te zijn over­le­den, of die over­le­den zijn door een onge­luk, door een ziek­te of anders­zins. Uit­ein­de­lijk zul­len ruim 3000 bomen in dit bos gaan groei­en.

Lees het vol­le­di­ge bericht op de site van Boom­feest­dag »

Bron:
Boom­feest­dag