Kabouter inzetten voor een schoon park

Het Amsterdamse Vondelpark heeft een bijzondere gastheer: de Vondelkabouter. Hij is onderdeel van een slimme combinatie van communicatie, beheer en participatie voor een schoner park. Stadsdeel Amsterdam Zuid vertelt over deze nieuwe aanpak op het Landelijk Zwerfafvalcongres 2012, op 10 oktober in Nieuwegein. Daar komen ook andere innovatieve werkwijzen voor schoon groen aan bod, zoals de invloed van inrichting op reiniging en samenwerking met externe partijen.

Op het Landelijk Zwerfafvalcongres presenteren gemeenten hun successen, innovatieve oplossingen en nieuwste inzichten. Er zijn uiteenlopende workshops  en lezingen, over onder meer regie en participatie, stedelijk ontwerp, monitoren, communicatie, schone parken en de gevolgen van bezuinigen. Zo vertellen het Amsterdamse Vondelpark en het Utrechtse Maximapark hoe vriendengroepen de gemeenten veel werk uit handen nemen. Daarnaast vertelt gemeente Boxtel hoe afstemming tussen stedelijk ontwerpers en beheerders leidt tot effectiever beheer en een schonere openbare ruimte . Ook hoort u hoe enkele gemeenten – waaronder Londen – burgers mobiliseren en samenwerken met externe partijen.

Netwerken
Het congres is bedoeld voor gemeentelijke beleidsambtenaren op het gebied van (zwerf)afval en gerelateerde velden en wijkmanagers/coördinatoren. Maar ook gemeentelijke bestuurders, natuurbeheerders, adviseurs, waterschappen, woningcorporaties, regionale samenwerkingsverbanden, natuur en recreatieschappen en provincies zijn van harte welkom. Op het congres kunnen zij netwerken, informatie opdoen en de ins en out van interessante projecten horen. Meer informatie vinden en inschrijven kan op gemeenteschoon.nl/zwerfafvalcongres »

Over Gemeente Schoon
Het Landelijk Zwerfafvalcongres wordt georganiseerd door Gemeente Schoon. Dit VNG-programma adviseert gemeenten over een schone omgeving en is de spil in kennisuitwisseling tussen gemeenten en experts. Gemeente Schoon wordt uitgevoerd door Agentschap NL en de NVRD. Agentschap NL is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid met expertise over innovatie en duurzame ontwikkeling, lokale stimulering en kennisuitwisseling en de uitvoering van financiële regelingen. De NVRD is brancheorganisatie voor gemeenten gericht op het beheer van afval.