Jeugd en groen is een succesvolle combinatie

Gecoördineerde inzet voor jeugd en groen levert kansen op voor kinderen en jongeren, en voor natuur en groen binnen de gemeentegrenzen. Ervaringen van gemeenten leren dat het daarnaast bijdraagt aan doelen op het gebied van bijvoorbeeld sport en bewegen, sociale cohesie en leefbaarheid en zuinig ruimtegebruik.

Er zijn veel goede voorbeelden te vinden: van het groen inrichten van speelplekken voor kinderen, het organiseren van outdooractiviteiten in een verloederd stadspark, de inzet van jongeren bij het opknappen van een binnentuin, tot het bewegen van scholen in het groen.

Download de pdf Samen werken aan Jeugd & Groen »

 

 

 

 

 

Deze estafette is uitgevoerd door het Kennisnetwerk Jeugd en Natuur, onderdeel van het EL&I-Programma Lekker Groen!.