Investeer in een bedrijvige, levende en groene stad

Maak bouwen in steden aantrekkelijker, voer de bouwplannen uit die de steden versterken, zoals de toepassing van het groen,  en maak de toekomst van onze steden tot inzet van de provinciale verkiezingen. Deze oproep doet de coalitie Nu de Stad! aan overheden, beleggers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. De coalitie bestaat uit een unieke combinatie van marktpartijen, overheden en stichting Natuur en Milieu en wordt gesteund door vele bedrijven en wetenschappers.

De coalitie ziet de stad als de krachtige motor voor economische en sociaal-culturele ontwikkeling. Maar bouwen in de stad is vaak lastig en lijkt duurder dan bouwen ‘in het weiland’. Lastiger, want er zijn meer regels en meer partijen die over de schouder meekijken. Duurder, omdat vrijwel alle kosten voor rekening van het bouwproject komen en niet afgewenteld worden op de belastingbetaler, zoals bij het buitenstedelijk bouwen deels gebeurt.  

De baten van binnenstedelijk bouwen zijn echter hoog: meer economische groei, beter benutten van voorzieningen, minder mobiliteit, minder CO2-uitstoot en een betere bescherming van het groen rondom de steden.

Doorbraken zijn nodig
Het realiseren van sterke steden vraagt veel van alle betrokkenen in het veld. Meer bouwen in de stad betekent dat er doorbraken nodig zijn: in onze manier van denken, in de manier waarop we sturen met geld en in de manier waarop we omgaan met de huidige regels. Dat vraagt een overheid die hierop stuurt en marktpartijen die hiernaar handelen.

Meer investeren in steden
Partijen van Nu de Stad! hebben lokaal al laten zien dat het anders kan en moet. In de brochure Nu de Stad! onderbouwt de coalitie haar oproep voor meer investeren in de steden. De brochure werd gepresenteerd tijdens het congres Prachtig Compact NL, van Atelier Rijksbouwmeester en het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting). In de aanloop naar de provinciale verkiezingen wil de coalitie haar bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van de stad.

Nu de Stad!
De coalitie Nu de Stad! bestaat uit projectontwikkelaars, gemeenten, belegger, woningbouwcorporatie, Adviesbureau en een NGO: Natuur & Milieu, De Alliantie, Twynstra Gudde, Bouwinvest, Gemeente Amsterdam – Dienst Ruimtelijke Ordening, AM, NS Poort, Proper Stok Groep en Gemeente ’s-Hertogenbosch – Stadsontwikkeling. Via www.Nudestad.nl kan iedereen zich vanaf vandaag aansluiten. Op deze site is ook de brochure Nu de Stad! te downloaden.

Bron:
Natuur en Milieu