Inno­va­tief idee: de groen­dak­pan

Geen saaie rode of grij­ze daken meer met dit nieu­we, inno­va­tie­ve ont­werp van Groen­dak: de groen­dak­pan.
De groen­dak­pan is eigen­lijk een gewo­ne dak­pan, maar dan niet met een ver­f­je, maar met ech­te vro­lij­ke plant­jes, die bloei­en en groei­en. De groen­dak­pan­nen kun­nen gebruikt wor­den op dak­hel­lin­gen van 20º tot 55º en zijn toe­pas­baar in de nieuw­bouw en reno­va­tie.
Zie voor meer infor­ma­tie:  www.groendakpan.nl of www.groendak.info