Ingenieurs en architecten ontwikkelen €˜kaskantoor

Een team Nederlandse architecten en ingenieurs ontwikkelden een gebouw dat kantoorfuncties en stadslandbouw met elkaar combineert. Het ‘kaskantoor’ heeft een dubbele gevel die als kas functioneert en waar groenten en fruit worden verbouwd. Ook op het dak is plaats voor gewassen.
De kas vangt bovendien in de zomer warmte op en slaat deze op in de bodem voor gebruik in de winter. ’s Winters vindt het omgekeerde plaats: kou uit de lucht wordt opgeslagen om het kantoor in de zomer te koelen. In de elektriciteitsbehoefte wordt voorzien door plantenafval te verwerken tot biogas. Het ‘kaskantoor’ kan bovenop bestaande kantoorgebouwen worden geplaatst. Door opbrengsten uit energieopwekking en de verbouw van gewassen zijn de kosten van het kaskantoor lager dan van een regulier kantoorgebouw.
Aayu architecten, DGMR, IMd Raadgevende Ingenieurs en het LEI (Wageningen Universiteit) ontwikkelden het concept in het kader van een prijsvraag voor flexibele en duurzame gebouwen. De ontwerpers gaan komende maanden in gesprek met marktpartijen over de realisatie van het eerste kaskantoor.
 
Bron: IMd Raadgevende Ingenieurs