Hoe­veel fijn­stof stopt een bomen­rij?

Pal langs de A50, net voor­bij knoop­punt Val­burg staat een raar bos­je lin­den en den­nen. Eind dit jaar moet dui­de­lijk zijn in hoe­ver­re dat groen de lucht­kwa­li­teit ver­be­tert.

De snel­weg tus­sen Arn­hem en Nij­me­gen is per­fect voor een proef, zegt Erik Zweers van stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen. Over­dag staan er files en ook ’s nachts blij­ven er vracht­wa­gens over­heen den­de­ren: fijn­stof en stik­stof­di­oxi­de gega­ran­deerd.

Boven­dien loopt de rou­te van noord naar zuid. „Meestal komt de wind in Neder­land uit het noord- of zuid­wes­ten. Die blaast dan mooi schuin door het bos”, zegt Vin­cent Kuy­pers, pro­ject­lei­der Groen voor Lucht bij Onder­zoeks­in­sti­tuut Alter­ra.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het eer­ste arti­kel ver­sche­nen in Trouw
Down­load hier het twee­de arti­kel ver­sche­nen in Trouw

Ook inte­res­sant:
Lucht­kwa­li­teit, bomen, rijks­we­gen

Bron: 
Trouw (Maai­ke Beze­mer)
Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen
Inno­va­tie­pro­gram­ma Lucht­kwa­li­teit