Herman van Veen: ‘ieder kind heeft recht op natuur!’

“Als het de kinderen goed gaat, gaat het de wereld goed.” Dat is het motto van de Herman van Veen Foundation. Volgens Herman van Veen hebben kinderen recht op frisse lucht, lekker vuile modderhanden en ontdekkingen in het bos.

Contact met de natuur maakt kinderen creatiever, slimmer en fitter en geeft ze boeiende herinneringen mee voor later. Daarom startte IVN in samenwerking met 31 partners de petitie ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Een kinderrecht op natuur kan bijvoorbeeld leiden tot de realisatie van meer groene gebieden in en rond grote steden, meer natuurspeelplaatsen of meer natuurbeleving in het onderwijs. Iedereen is van harte welkom om deze petitie te ondertekenen op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl.

Wereldwijd verdrag
In 2011 vragen we met deze handtekeningen de Nederlandse overheid om de Verenigde Naties op te roepen om het recht op te nemen in het wereldwijde Kinderrechtenverdrag. En om ook in Nederland het contact van kinderen met natuur te vergroten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl.

Bron:
Ieder kind heeft recht op natuur