Herinneringsboom voor in Afghanistan gesneuvelde militairen

Stichting Nationale Boomfeestdag en de gemeentes Eindhoven en Oirschot boden op 3 december aan Commandant “13 Gemechaniseerde Brigade” en Brigadegeneraal Tom Middendorp een boom aan ter herinnering aan de in Afghanistan gesneuvelde militairen. Zij doen dit op een locatie van Legerplaats Oirschot.

Op 18 maart jongstleden werd de 53-ste editie van de Nationale Viering van de Boomfeestdag gevierd in de gemeenten Eindhoven en Oirschot en wel op de Kazerne van Legerplaats Oirschot, de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne. Tijdens de voorbereiding van dit evenement werd door de organisatoren het idee geboren om, als dank voor het mogen houden van de Boomfeestdag op de Legerplaats, een boom te schenken aan het ministerie van Defensie, ter herinnering aan deze militairen.

Tijdens de Nationale Viering Boomfeestdag van 18 maart, waarbij Prins Hamzah uit Jordanië en ruim 750 kinderen aanwezig waren, werd de boom al symbolisch overhandigd aan Staatssecretaris Jack de Vries, Kolonel Richard van Harskamp (Commandant Regionaal Militair Commando Zuid) en aan Kolonel Harold Jacobs (Plaatsvervangend Commandant “13 Gemechaniseerde Brigade”).

Boom als symbool
Vooruitlopend op de plaatsing van het Gedenkteken voor gevallen militairen van “13 Gemechaniseerde Brigade” wordt deze boom nu geplant en zal een plaquette worden onthuld. De boom, een wintereik, symboliseert de verbinding tussen hemel en aarde: de wortels in de aarde en de kroon die reikt naar de hemel.

Na korte speeches van de directeur Stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen en van de burgemeester van Oirschot, Ruud Severijns zal Brigadegeneraal, Tom Middendorp, de wintereik planten en aansluitend de plaquette onthullen.

Bron:
Stichting Nationale Boomfeestdag