Hand­lei­ding dak­tui­nen

Tot 2030 wor­den in Amster­dam 50.000 extra wonin­gen gebouwd. Dat kan in som­mi­ge gebie­den gepaard gaan met 50% ver­lies aan woon­om­ge­vings­groen.

Ook elders zal ver­dich­tings­bouw ten kos­te gaan van woon­om­ge­vings­groen. Daar­om is extra zorg voor de groe­ne woon­om­ge­ving nodig. Op de daken is nog een wereld te win­nen. In Amster­dam wor­den mil­joe­nen vier­kan­te meters dak­op­per­vlak niet gebruikt. Ver­ge­le­ken met diver­se Duit­se ste­den zijn hier nog bij­zon­der wei­nig groe­ne daken gere­a­li­seerd.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
De ‘Hand­lei­ding dak­tui­nen’ is voor 10 euro te koop in De Zui­der­kerk, Zui­der­kerk­hof 72, Amster­dam. U kunt de tekst ook down­lo­a­den.

Ook inte­res­sant:
Dak­tui­nen, open­baar groen

Bron:
Gemeen­te Amster­dam