Ground-up city play

Dit boek presenteert een vernieuwende ontwerpstrategie voor speelnetwerken in stadswijken. Speelnetwerken bieden niet alleen voor kinderen kansen, maar creëren de noodzakelijke condities voor ontmoeting tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Ground-up City geeft hiermee invulling aan actuele beleidsplannen rondom de sociale en ruimtelijke herstructurering van probleemwijken, zoals het landelijke project ’40 wijken’ en het Rotterdamse ‘Kindvriendelijke wijken’.