Groot­ste sta­ti­ons­dak­tuin van Euro­pa

De groe­ne over­kap­ping die negen spoor­lij­nen bij het NS-sta­ti­on van Barend­recht onder groen doet ver­stop­pen, is in juni geo­pend met onder meer een wan­de­ling door konin­gin Bea­trix. “Het is gewor­den wat we had­den gehoopt, dus het lijkt me een pri­ma plek voor een ommetje,’’ zegt de land­schaps­ar­chi­tect die zicht­baar ver­guld door het park wan­delt. “Een tuin die ruim­te­lijk is, vei­lig en toch een groen karak­ter heeft.” Trots? Ja, zeker.