Groenste stad van Nederland in NRCV-serie

De Vlaardingse stadsnatuur komt voor het voetlicht op donderdag 10 december 2009 in de zesdelige NCRV-serie Natuur in de Stad.  De uitzending is om 19.55 uur op Nederland 2. Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam staan in de schijnwerpers in de aflevering ‘Natuur aan de havens’.

Het valt de NCRV op dat juist in deze steden de stadsnatuur gekoesterd wordt. De programmamakers zeggen het volgende over deze steden: “Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam behoren tot de dichtst bewoonde, meest geïndustrialiseerde gebieden van ons land. Het is opvallend dat juist in deze steden de stadsnatuur gekoesterd wordt. Vlaardingen bijvoorbeeld staat bekend om zijn mooie wegbermen. Tussen de voorbijrazende zakenauto’s staan duizenden bloemen en bijen, vlinders en  andere insecten vliegen af en aan.

Dit is mogelijk door de niet aflatende energie van groenbeheerders Ben van As en Ton Tobé. Zij verzamelen zaden uit de omgeving, om ze weer te verspreiden over de stad.

In Schiedam laat stadsecoloog Hans de Kruijf zien hoe de leefomgeving voor mens en dier is verbeterd door de aanleg van een natuurstrook dwars door de stad.

En sportvissers Robert en Bob zijn regelmatig te vinden op hun favoriete visstek: de Erasmusbrug in Rotterdam. Ook in deze aflevering: een bezoek aan de Heemtuin in Vlaardingen, een van de meest vlinderrijke plekken in de Randstad.”

Stedelijke natuur
In Natuur in de stad maakt de kijker kennis met steden en mensen die zich inzetten voor de stedelijke natuur. Tussen de auto’s, kantoren en woonhuizen leven verrassend veel bijzondere planten en dieren. Maar de steden groeien hard en om elk plekje wordt gevochten. Omdat natuur hierbij vaak het onderspit delft, zijn veel steden aan de slag gegaan om hun natuur te behouden of te verbeteren.

Groenste Stad van Nederland
Vlaardingen is, onder meer dankzij de inspanningen voor de stadsnatuur, in oktober 2009 uitgeroepen tot Groenste Stad van Nederland in de nationale groencompetitie van Stichting Entente Florale. Rotterdam sleepte tijdens deze competitie de tweede plaats in de wacht.

Bron:
Gemeente Vlaardingen