Groenforum: ‘Meer onderzoek nodig naar groen en fijnstof’

Groenforum Nederland heeft onlangs een brief aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gestuurd met daarin de oproep om meer onderzoek te verrichten naar groen en fijnstof, met name naar sortimentskeuze en opstelling van de aanplant.

Groene geluidswal
De aanleiding van deze brief was de opening van de verbreding van de A12 bij Ede op 27 april. Tevens werd toen de groene geluidswal in gebruik genomen. Deze wal bevordert onder meer de biodiversiteit en verbetert de luchtkwaliteit. Groenforum Nederland ziet in dit multifunctionele talud dan ook een nieuwe en veelbelovende drager voor groen als effectieve vanger van fijnstof. Om deze reden beschouwt Groenforum meer onderzoek hiernaar dan ook als belangrijk.

Bron:
Groenforum Nederland