Groe­necon­fe­ren­tie 2010 over ‘de groe­ne stad’ 2010

De Groen Stad staat cen­traal bij de zeven­de Groe­necon­fe­ren­tie van het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum – dins­dag 14 decem­ber – in de Armi­ni­us­kerk in Rot­ter­dam.

Zoals ieder jaar wor­den er ook prij­zen uit­ge­reikt: de vrij­wil­li­gers­prijs ‘de Groe­ne Vogel’ en de ‘Groene Pluim’ voor de groen­ste over­heids­die­naar van het jaar en dit jaar ook een ‘Groene Emmy Awar­d’. En een nieu­we prijs voor het groen­ste loka­le TV of radio pro­gram­ma van 2010. Ook de win­naars van de wed­strijd Mili­eu­vrien­de­lijk­ste­tuin van Rot­ter­dam wor­den 14 decem­ber bekend­ge­maakt.

Bekijk hier het pro­gram­ma »

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum