Groene werklandschappen in de Provincie Utrecht

Op 7 februari 2008 organiseerde de provincie Utrecht een bijeenkomst over groene werklandschappen. Bij groene werklandschappen gaat het om het vestigingen van bedrijven in een groene omgeving. Het betreft hier kleinschalige en hoogwaardige bedrijven, dus geen industrie en detailhandel. Het concept van groene landschappen zorgt voor een tweeledig effect. Enerzijds geeft het een positieve impuls aan de ecologie en het landschap van het vestigingsgebied, anderzijds biedt het de bedrijven de kans zich op een unieke locatie te vestigen. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van provincie Utrecht, verschillende gemeenten uit de provincie Utrecht, projectontwikkelaars, makelaars, Kamers van Koophandel en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van het Kennisteam Werklocaties. Dit is een groep deskundigen uit de provinciale organisatie die gemeenten op verzoek ondersteunt bij het ontwikkelen van economische activiteiten.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
landschap, bedrijventerreinen, beleid

Bron:
Provincie Utrecht