Groene stadsontwikkeling in Moskou

Groen in de stad draagt bij aan de gezondheid, de leefbaarheid, de regionale economie, het milieu en de verbinding van stad en land. Ook in een stad als Moskou – met ruim 10 miljoen inwoners – buigen de beleidsmakers zich over het vraagstuk hoe een gezonde leefomgeving in en om de stad te ontwikkelen en bevorderen.

De gemeente Moskou is op zoek naar een innovatieve aanpak op het gebied van stadsplanning met een goede balans tussen stedelijke ontwikkeling en de landschappelijke kwaliteiten van de stad en haar omgeving. Diverse lokale projecten gericht op het vergroenen van de stad zijn al geïnitieerd, maar een geïntegreerd masterplan ontbreekt.

Nederlandse experts
In het kader van het Government-to-Government (G2G)-programma zullen Nederlandse experts kennis en ervaring delen met beleidsmakers en landschapsarchitecten in Moskou en gezamenlijk een toolbox ontwikkelen gericht op de integratie van water en groen in de stadsplanning. Een aantal van de te ontwikkelen tools zal getest en gedemonstreerd worden aan de hand van een concrete casus, het Brateevopark.

Toolbox
In het project wordt samengewerkt met de gemeente Moskou, maar de resultaten van het project zullen ook met andere steden en regio’s worden gedeeld. Tijdens het afsluitende evenement zal de toolbox gepresenteerd worden, die ook andere Russische gemeentes kunnen gebruiken om geïntegreerde stadsontwikkelingsprojecten te initiëren.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
EVD