Groene Stad centraal thema op Indiaas congres

Op uitnodiging van de landbouwraad van de Nederlandse Ambassade in Delhi, verzorgde Niek Roozen een presentatie over De Groene Stad op het congres ‘Green Landscaping Summit 2012’ in Bangalore, India.                                                                                                                                                   

De steden in India maken een enorm snelle ontwikkeling door. Bangalore, waar de conferentie gehouden werd, is een  stad die zich door de grote hoeveelheid enorme bomen in het centrum met recht ‘he Garden City’ mag noemen. Maar Bangalore heeft zich ook ,door de groeiende economie in één generatie, ontwikkeld van 3 miljoen naar meer dan 8 miljoen inwoners en is daarmee nu de op drie na grootste stad en de op drie na dichtst bevolkte stad van India, met alle gevolgen van dien. Om de , bij de ontwikkeling van hun stad, zeer betrokken politici, stedenbouwkundigen en architecten in Bangalore, te informeren over de Groene Stad Filosofie, gaf Niek Roozen een aantal lezingen over de projecten van zijn bureau die nu in uitvoering zijn op verschillende plekken op de wereld.

Presentatie  Horticulture Department
Aan de medewerkers van het Horticulture Department heeft Niek Roozen een presentatie gegeven over de Floriade 2002 in Haarlemmermeer en over de ontwikkeling van de Groene Stad filosofie vanaf de start in 2002.  Deze filosofie sprak de aanwezigen zeer aan, omdat de meeste aanwezigen zeer bewust zijn van het belang van het groen en graag nieuwe ervaringen willen delen.

Masterclass School of Architecture                                                                                                                    
Op School of Architecture gaf Roozen ook een masterclass. Hierin lag de focus vooral op het bezit en behoud van de prachtige stadsbomen en over het ontwerpen  van groene infrastructuren voor nieuwe steden of stadsuitbreidingen . De aanwezigen studenten waren zeer geïnteresseerd en velen hopen in de toekomst ook kennis te kunnen uitwisselen met Nederland. Niek Roozen: “Het doel van deze masterclass was niet alleen kennisuitwisseling, maar zeker ook het bewustzijn en het belang van groen in stedelijk klimaat onder de aandacht te brengen”.

Specifieke kennis
Roozen laat weten dat verticale begroeiing en daktuinen bekend zijn, maar over het onderzoek naar de meest geschikte straatbomen uit hun sortiment voor bijvoorbeeld het afvangen van fijn stof lijkt nog niet zoveel bekend.  De opleiding voor Landschapsarchitectuur bestaat pas een korte tijd in India en is een masterstudie na de bachelor architectuur.

The Green City Guidelines
Het boek The Green City Guidelines werd door Roozen gepresenteerd en werd daar zeer goed ontvangen. De richtlijnen bieden tips en adviezen over hoe een stad ‘groener’ kan worden gemaakt met planten, bomen en parken. De integrale aanpak door de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de inrichting van een stedelijke omgeving staat hierin centraal.

The Green City
The Green City programma wordt gedragen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), Plant Publicity Holland, de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv. Met als doel De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.