Groene Stad centraal op World Expo Shanghai

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland hebben Jan Habets, directeur Plant Publicity Holland, Jaap Spros, vice-voorzitter Entente Florale Europe, en landschapsarchitect Niek Roozen afgelopen woensdag uitstekende presentaties gegeven over De Groene Stad, de Entente Florale Europa en over de toepassing van De Groene Stad filosofie in de praktijk op de World Expo 2010 in Shanghai.

Het thema van het congres was Green City “Better City, Better Life”.

De Groene Stad
Het verhaal dat Jan Habets hield over De Groene Stad gedachte werd met groot enthousiasme ontvangen door de aanwezigen die met name uit politici, architecten en landschapsarchitecten bestond.

Door de grote economische vooruitgang in China en de daarmee gepaard gaande stedelijke ontwikkelingen, waren de aanwezigen zeer onder de indruk over de integrale aanpak die Habets hen voorhield.

 


Steden leefbaar houden
Habets: “Wil je de steden nu maar ook in de toekomst leefbaar houden, dan is de aanpak tussen de diverse partijen – groen (bomen en planten), rood (gebouwen), grijs (infrastructuur) en blauw (water) – essentieel, want groen speelt wat de leefbaarheid betreft een enorme belangrijke rol.

Ook waren de Chinezen zeer te spreken over de functionele meerwaarde die het groen heeft en hoe die momenteel in Europa al wordt toegepast. Enkele voorbeelden die Habets in zijn presentatie aanhield, waren: ziekenhuis met een groendak, groene speelplekken, groene bedrijventerreinen, groene geluidsschermen naast snelwegen, groene infrastructuur vanuit de stad naar het platteland, groene daken en over het groen toepassen in steden tegen de hittestress. Habets sloot zijn verhaal af met de oproep om de komende jaren ideeën tussen China en Europa te blijven uitwisselen over De Groene Stad. Met als doel mondialisering van de boodschap, zoals dit momenteel ook volop in Europa gebeurt.

Entente Florale Europe
Na het verhaal van De Groene Stad hield Jaap Spros een presentatie over de competitie groene steden/dorpen in Europa. Dit verhaal sloot naadloos aan op de presentatie van De Groene Stad. Naast het uitleggen van wat de competitie in grote lijnen inhield en wat de criteria zijn, benadrukte Spros wat de voordelen zijn voor stad of dorp van deelname. Spros: “De deelname bevordert de ontwikkeling van een lange termijn voor de groene ruimte. Het maakt de gemeenten ook meer bewust van het nut van bescherming van het milieu, zoals drinkwater, luchtverontreiniging, bodemkwaliteit en afval”.

Spros nodigde de aanwezigen uit om de prijsuitreiking van de Entente Florale Europe in Cervia, Italië 2010 bij te wonen. “Ik heb hen uitgenodigd om tijdens deze dagen kennis uit te wisselen en contacten te leggen. Want ik ben ervan overtuigd dat Entente Florale ook in China belangrijke bijdragen kan vormen op weg naar een vergroting van de leefbaarheid en het welzijn van de burgers”, aldus Spros.

Toepassing van De Groene Stad
Na de presentatie van Jaap Spros hield Niek Roozen een verhaal over hoe hij De Groene Stad filosofie toepast in zijn ontwerpen. Een goed voorbeeld van een park dat hij volgens deze filosofie heeft ontworpen, is het World Expo Park in Shanghai. Dit park ligt in een van de meest dichtbevolkte steden van de wereld. Naast dat dit park volop wordt gebruikt voor recreatie is het ook een groene long die onder meer de luchtkwaliteit verbetert.