Groene Partners

Groen biedt kansen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid/luchtkwaliteit, wonen/integratie,economie/vestigingsklimaat, sociale cohesie/zorg, obesitas/sport/bewegen en jongeren.
Maar groen is onvoldoende aanwezig in de wijken en het groen om de stad is versnipperd en vanuit de stad slecht bereikbaar. Omdat groen bijdraagt aan krachtige steden met een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving, hebben de 31 grote steden, het rijk, de provincies en maatschappelijke partijen in februari 2006 afgesproken zich te gaan inspannen om groen hoger op de agenda te krijgen.
Het programma Groene Partners dat toen is opgericht geeft tot het eind 2007 een extra impuls aan groen in en om de stad (GIOS). Dit programma genereert extra politieke en bestuurlijke aandacht, richt een digitaal kennisnetwerk in, laat voorbeeldprojecten uitvoeren, organiseert leer/werkateliers en communities of practise. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarvoor een impulsbudget van circa 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze uitgave zet de doelstellingen van het programma op een rij en geeft een overzicht en korte beschrijving van de voorbeeldprojecten.