Groe­ne muren op nieuw metro­sta­ti­on in Zwit­ser­land

Boven­op het nieu­we metro­sta­ti­on Gran­cy in Lausan­ne (Zwit­ser­land) is een groe­ne muur met daar­in kijk­ga­ten aan­ge­legd. Het pro­ject expe­ri­men­teert met de rol van de open­ba­re ruim­te in stads­cen­tra en her­de­fi­ni­eert de taal van het heden­daag­se ste­de­lij­ke land­schap door een nieu­we rela­tie tus­sen natuur, stad en het industriële pro­ces te leg­gen.

Bekijk foto’s en lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron (foto en tekst)
Architectenweb.nl