Groe­ne Loper door Alme­re heeft veel te bie­den

 Wet­hou­der Arno Vis­ser van de gemeen­te Alme­re heeft onlangs samen met leer­lin­gen van basis­school de Ege­lan­tier, Stich­ting His­to­risch Alme­re en bewo­ners van de Oost­vaar­ders­buurt de Groe­ne Loper in Alme­re geo­pend.

De Groe­ne Loper is een groe­ne ver­bin­ding van­af het NS-sta­ti­on Alme­re Oost­vaar­ders, dwars door de Oost­vaar­ders­buurt met als eind­punt het Natuur­be­le­vings­cen­trum aan de Oost­vaar­ders­plas­sen.

Avon­tuur­lij­ke speel­plek­ken
Op de Groe­ne Loper kom je avon­tuur­lij­ke speel­plek­ken, mooie wan­del- en fiets­pa­den, infor­ma­tie over de flo­ra en fau­na van de Oost­vaar­ders­plas­sen en ande­re ver­ras­sen­de infor­ma­tie tegen.

Meer infor­ma­tie over de Groe­ne Loper vindt u hier »


Bron:
De Alma­re