Groe­ne kade­wand ont­wik­keld in Hoofd­dorp

In een kan­to­ren­park in Hoofd­dorp heeft Lode­wijk Bal­jon Land­schaps­ar­chi­tec­ten met Zin­Co Bene­lux en Van der Tol een sys­teem ont­wik­keld waar­mee dam­wan­den van ver­ti­ca­le plan­ten­bak­ken kun­nen wor­den voor­zien.

De groe­ne kade is een onder­deel van de aan­kle­ding van het nieu­we, duur­za­me kan­to­ren­park Beu­ken­horst-Zuid in Hoofd­dorp. Het gebied, dat wordt inge­klemd door de Zuid­tan­gent en de A4, wordt ont­wik­keld vol­gens een mas­ter­plan van Rijn­boutt archi­tec­ten. Lode­wijk Bal­jon Lan­schaps­ar­chi­tec­ten heb­ben het inrich­tings­plan ont­wor­pen.

Bekijk hier enke­le foto’s en lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Archi­tec­ten­web