Groene gevel in Arnhem geopend

Op donderdagmiddag 14 oktober vond in Arnhem de opening plaats van de verticale tuin aan de Bloemstraat in Arnhem. De wijk Spoorhoek waar de Bloemstraat ligt, kent weinig openbaar groen. De buurt ligt tegen het centrum van de stad en door de jaren heen is er weinig plek voor groen overgebleven. Maar daar is nu verandering ingekomen.

Voor de opening van de groene gevel vond er een debatmiddag plaats dat als thema had “Groene gevels en daken kunnen binnen vijf jaar een normaal onderdeel worden van gebouwen en de openbare ruimte”. Drie mensen uit verschillende disciplines vertelden vanuit hun vakgebied over het nut van en noodzaak van groene gevels.

Hittestress
Vincent Kuypers van kennisinstituut Alterra uit Wageningen vertelde over het onderzoek dat hij onder meer verricht naar het Urban heat island effect in Arnhem. Alterra voert voor de gemeente onderzoek uit naar de meerwaarde van groen in het voorkomen van oververhitting van steden en het verbeteren van luchtkwaliteit. Uit onderzoek dat Alterra naar de klimaatverandering in Arnhem heeft uitgevoerd, blijkt dat de stad op een mooi zomeravond zo’n 7, 8 tot 9° C warmer is dan het omliggende gebied.

Groene gevel heeft meerwaarde voor omgeving
Het ministerie van LNV heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het groene gevel project in Arnhem. Wim Janssen, projectleider Groen en de Stad, gaf aan dat dit project een pilot was voor het ministerie. Janssen: “Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Zo’n groene gevel heeft een meerwaarde voor de wijk”.

Waarde verhoging onroerend goed
Tot slot gaf Wytse Algra van Dura Vermeer aan dat de organisatie waar hij voor werkt grote waarde hecht aan duurzaamheid. Om dat te bewerkstelligen is Dura Vermeer betrokken bij dak- en gevelgroen projecten in Nederland. “Naast duurzaamheid waardeert het groen de omgeving op. Dat heeft weer een positief gevolg op de vraag naar woningen en men is bereid daarvoor meer te betalen.” Dura Vermeer start in april 2011 met het aanleggen van een dakpark op een oud-rangeerterrein in Rotterdam.

Innovatieve vormen van openbaar groen
De gemeente Arnhem maakt haar reputatie als ‘Groenste stad van Europa’ nu ook op lastige binnenstedelijke situaties waar, door kansen te creëren voor innovatieve vormen van openbaar groen.

Meer informatie
In de gedrukte nieuwsbrief van De Groene Stad, die eind november verschijnt, leest u meer over de groene gevels in Arnhem.