Groe­ne daken aan­ge­legd in Arn­hem

Het dak van het kan­toor van woning­cor­po­ra­tie Por­taal in Arn­hem als ook het dak van het stad­huis van Arn­hem zijn onlangs ver­groend.

Al in 2008 nam de Arn­hem­se gemeen­te­raad op ini­ti­a­tief van D66 een motie aan dat moest zor­gen voor meer groe­ne daken in de stad. Groe­ne daken heb­ben veel mili­eu­voor­de­len. Het belang­rijk­ste voor­deel is dat het groen fijn­stof uit de lucht haalt. In een stad als Arn­hem, waar de hoe­veel­heid fijn­stof door ver­keer op veel plaat­sen flink boven de norm ligt, is dat geen over­bo­di­ge luxe.

Groe­ne Stad
Arn­hem is een groe­ne stad mede door haar vele par­ken. In 2008 won Arn­hem de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le. Een jaar later won de Gel­der­se stad als eni­ge stad Goud in de Euro­pe­se com­pe­ti­tie. De jury had gro­te waar­de­ring voor de pre­sen­ta­tie van de gemeen­te Arn­hem, die een  goed inzicht bood in de vele plan­nen, zowel voor de lan­ge als de kor­te ter­mijn.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht over de aan­leg van de groe­ne daken »

Bron:
Arn­hem Dicht­bij