Groen toets naast groen­norm

Niet alleen de hoe­veel­heid groen, maar ook de kwa­li­teit van de aan­we­zi­ge bomen en plan­ten in een stad of wijk bepaalt het effect op de lucht­kwa­li­teit, het wel­zijn, de vei­lig­heid en de eco­no­mie. Groen­ad­vi­seur Mari­nus Pon­se deed onder­zoek naar de waar­de van groen en intro­du­ceert de Groen­toets. Hij pleit voor func­ti­o­neel aan­ge­legd groen in plaats van het gemak­ke­lij­ke ‘vul­groen’.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Tuin&Landschap (11) 2008

Ook inte­res­sant:
Groen­norm, open­baar groen

Bron:
Tuin&landschap (Mari­nus Pon­se)