Groen opgroeien!

De Raad voor het Landelijk Gebied (de Raad) meent dat een vroegtijdige ontmoeting met de groene omgeving niet alleen voordelig is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen maar ook voor de maatschappij als geheel. Als de kinderen van nu de groene omgeving vroegtijdig leren kennen, is de kans groter dat zij zich later ook bekommeren om een veelzijdige natuur, gezond voedsel en afwisselende landschappen. Een groen collectief geheugen blijft dan in stand. Het in contact staan met een groene leefwereld is voor kinderen bevorderlijk voor gezondheid, creativiteit en sociale interacties.

Het advies ‘Groen opgroeien!’ is een pleidooi voor een samenhangend en maatschappelijk breed ingestoken groen jeugdbeleid.

Op 5 juni organiseert Het Portaal voor de Raad een debat met als doel de verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en te stimuleren tot het maken van vervolgafspraken. Het adviesrapport zal aan het einde van het ochtendprogramma worden aangeboden aan Gerda Verburg, minister van LNV. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst, want uw hulp bij het doorpakken op de aanbevelingen uit het rapport is hard nodig!

Volledige informatie:
U kunt zich hier aanmelden

Ook interessant:
Kinderen, gezondheid, jeugdbeleid

Bron:
Het Portaal
Raad voor het Landelijk Gebied