Groen Nij­mee­gen­se bin­nen­stad

Groe­ne daken in het Nij­mee­g­se cen­trum zijn een stap dich­ter­bij geko­men dank­zij een for­se sub­si­die van Euro­pa.
Nij­me­gen krijgt in het kader het mili­eu­pro­ject Futu­re Cities zes ton van Brus­sel. Een groot deel gaat naar een groe­ne opknap­beurt voor het cen­trum. Zelf legt Nij­me­gen er enke­le ton­nen bij.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Groe­ne daken, Nij­me­gen

Bron:
De Gel­der­lan­der
Nij­me­gen