Groen netwerk voor Vogelaars probleemwijken

Plantsoenen en parken kunnen de sociale cohesie en integratie in de wijk vergroten. Vooral als omwonenden dat groen samen ontwerpen en onderhouden. Onderzoekers van Alterra van Wageningen UR hebben een netwerk opgezet om de ervaringen te delen die hiermee zijn opgedaan in de probleemwijken van minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. Vogelaar wil veertig probleemwijken in Nederlandse steden omvormen tot een prettige woonomgeving met meer samenhang tussen de bevolkingsgroepen.