Groen kleu­ter­plein in Rot­ter­dam geo­pend

Het groe­ne kleu­ter­plein bij basis­school OBS de Glo­be in Rot­ter­dam is onlangs geo­pend. Samen met ont­wer­per Stads­ont­wik­ke­ling Ange­li­que Nos­sent bedach­ten de kin­de­ren een ont­werp voor een bij­zon­de­re speel­ruim­te, waar­in de natuur een cen­tra­le plek heeft. Sport en Recre­a­tie zorg­de voor de aan­leg van het groe­ne speel­plein.

De ruim­te moest speels en groen zijn, en dat is gelukt. De kin­de­ren kun­nen op het groe­ne kleu­ter­plein bewe­gen op de fiets­jes en de klim­rek­ken. Maar het groe­ne plein laat ze voor­al veel meer ont­dek­ken en leren, door de bloe­men en plan­ten, insec­ten, natuur­lij­ke ele­men­ten en de moes­tuin.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam