Groen kan het dak op

Groen­Links wil dat het komen­de decen­ni­um jaar­lijks 100 voet­bal­vel­den aan groe­ne daken gere­a­li­seerd gaat wor­den in de ste­den. De mees­te plat­te of hel­len­de daken zijn in een hand­om­draai van een groe­ne laag te voor­zien, door er gras of vet­plant­jes op aan te plan­ten, maar ook hele dak­tui­nen zijn moge­lijk. Het sti­mu­le­ren van de aan­leg is een goed voor­beeld van een groe­ne maat­re­gel om de eco­no­mie op gang te hou­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
klik hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Dak­tui­nen, groe­ne daken

Bron:
Groen­Links