Groen is kansrijke concurrentiefactor voor Noordvleugel

 

Op 14 december besluiten bestuurders tijdens de 7e Noordvleugelconferentie over de gewenste ontwikkelingen van de metropool in de regio Haarlem-Amsterdam-Almere. Men zet in op een internationaal concurrerend vestigingsklimaat, met aandacht voor groen. Samenwerkende natuur- en milieuorganisaties steunen deze koers, maar vragen meer ambitie en concrete investeringen om groen hand in hand te laten gaan met investeringen in woningen en infrastructuur. Zij presenteren ‘de Vlinderstrik’ met hierin een samenhangend netwerk van natuur, water en stad. Dit komt tegemoet aan de behoefte van veel inwoners van de steden in de Noordvleugel: gevarieerd groen en recreatiemogelijkheden en een gezond woon- en werkklimaat. In de plannen van de natuur- en milieuorganisaties wordt versnippering van de natuur en verrommeling en verstening van het landschap tegengegaan. (gezamenlijk persbericht van Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieu Flevoland, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Milieucentrum Amsterdam, Stichting Natuur en Milieu en Staatsbosbeheer).