Groen in relatie tot luchtkwaliteit

In de eerste papieren nieuwsbrief van ‘De Groene Stad’ 2009 staat groen in relatie tot luchtkwaliteit centraal.

Uit het rondetafelgesprek, dat begin dit jaar bij PPH heeft plaatsgevonden, met diverse groenexperts blijkt dat zo ongeveer alle toevoegingen van groen in de stedelijke omgeving bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. 

Verbeteren van leefbaarheid
In het tweede artikel wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid in Nijmegen Oud-West waarin groen een belangrijke rol speelt.

Op de laatste pagina van de nieuwsbrief staat productinformatie van boomkwekerijproducten die een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.