Groen in rela­tie tot lucht­kwa­li­teit

In de eer­ste papie­ren nieuws­brief van ‘De Groe­ne Stad’ 2009 staat groen in rela­tie tot lucht­kwa­li­teit cen­traal.

Uit het ron­de­ta­fel­ge­sprek, dat begin dit jaar bij PPH heeft plaats­ge­von­den, met diver­se groe­nex­perts blijkt dat zo onge­veer alle toe­voe­gin­gen van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving bij­dra­gen aan een ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit. 

Ver­be­te­ren van leef­baar­heid
In het twee­de arti­kel wordt aan­dacht besteed aan het ver­be­te­ren van de leef­baar­heid in Nij­me­gen Oud-West waar­in groen een belang­rij­ke rol speelt.

Op de laat­ste pagi­na van de nieuws­brief staat pro­duct­in­for­ma­tie van boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten die een posi­tief effect heb­ben op de lucht­kwa­li­teit.