Groen in de stad: Wat wil de burger?

Groen in en om de stad is niet langer alleen een kwestie van zoveel mogelijk vierkante meters groen realiseren, maar vooral zorgen dat het groen functioneel is voor de inwoners. In een aantal initiatieven wordt groen ingezet als oplossing voor overgewicht bij kinderen, het verbeteren van de luchtkwaliteit, en ook om te zorgen voor sociale cohesie in achterstandswijken. De burger speelt daarbij een centrale rol.