Groen in de stad is economie

“Investeren in groen loont,” is de stellige overtuiging van Remco Daalder, stadsecoloog van Amsterdam. Onderzoek toont aan hoe belangrijk groen is voor het vestigingsklimaat in de stad. Zowel voor burgers als bedrijven: groen in de buurt is aantrekkelijk. Maar dan moet het wel aantrekkelijk groen zijn. Daalder: “We doen voortdurend onderzoek naar wat mensen graag willen. De aanwezigheid van dieren blijkt een belangrijke succesfactor. Eekhoorns, konijnen, rugstreeppadden, salamanders, gierzwaluwen: bij beplanting en wateraanleg moet je direct nadenken over de fauna om groen aantrekkelijk te maken voor de mensensoort.”
Dit schrijft Marieke van der Werf op de website CDA Amsterdam. Van der Werf is Tweede Kamerlid voor het CDA met onder andere Duurzaamheid in haar portefeuille.
De waardering van de Amsterdammer voor natuur is enorm toegenomen de afgelopen tien jaar. Het bezoek aan natuurgebieden in en om de stad is in die periode verdubbeld en Amsterdam scoort hoog als vestigingsplaats voor bedrijven en expats. “Groen in de stad werpt dus economische vruchten af.”
Stadslandbouw
Daalder onderschrijft direct de stelling dat de stad een duurzaamheidsmachine kan zijn. Steden zijn de snelstgroeiende ecosystemen ter wereld. Daar moet de slag gewonnen worden: “Daarbij moeten we kijken naar energiesystemen, afvalverwerking, mobiliteit, maar ook naar natuur. Stadslandbouw is daar ook onderdeel van. Als er stukjes braak liggen, wat we nu in de nieuwbouwwijken zien als gevolg van bouwstops, gaan bewoners er al snel eigen groente op verbouwen.”
Ook grootschalig biedt stadslandbouw perspectief. De stadsecoloog geeft het voorbeeld van landbouw in leegstaande kantoren: “Dat is een mooie proeftuin voor verticale landbouw, die een essentiele bijdrage kan leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening.” Mocht Amsterdam in 2022 de Floriade ‘krijgen’, dan zal stadslandbouw daar zeker onderdeel van zijn!
Grachten
Daalder is zeer te spreken over de kwaliteit van het grachtenwater in Amsterdam. Je zou in principe overal kunnen zwemmen. Alleen in de buurt van woonboten die niet zijn aangesloten op het riool is het af te raden. Als ik de rivierkreeftjes noem, fronst hij: “Echt een grote plaag. Het gaat om de Amerikaanse rode rivierkreeft die hier gekomen is in het ballastwater van scheepwater en via dierwinkels. Zo’n ‘exoot’ heeft hier geen natuurlijke vijand en kan zich naar hartelust vermenigvuldigen. Dat is de afgelopen jaren gebeurd, met als gevolg dat de grachten er vol mee zitten. Ze eten de planten op, waardoor het zuurstofgehalte sterk afneemt. Het water wordt troebel en andere dieren leggen het loodje.” Wat te doen? Opvissen en eten? Prima, maar niet voldoende. Hardnekkig en lastig probleem, meent de ecoloog.
In het zomerreces houdt Marieke van der Werf aantal gesprekken met mensen die bijdragen aan de duurzaamheid van Amsterdam. Van der Werf is Tweede Kamerlid voor het CDA met onder andere Duurzaamheid in haar portefeuille. Meer info »
Bron:
CDA Amsterdam