Groen gebo­ren

Er is weer een nieuw boek gebo­ren en de titel is ‘Groen Gebo­ren’. Tom Bade en Kim van Leest beschrij­ven in dit boek het belang van ‘het groen’ in een men­sen­le­ven en wil­len daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van het leven: van jong tot oud. Een boek om ‘s avonds onder een gezel­li­ge groe­ne lamp te lezen, maar de tuin wordt toch als bes­te plaats aan­be­vo­len, met als weten­schap­pe­lijk bewe­zen feit dat de inhoud dan ook beter wordt.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Te bestel­len bij info@tripleee.nl
€ 17 ex. B.T.W. en ex. ver­zend­kos­ten

Ook inte­res­sant:
Gezond­heid, baten van groen, recre­a­tie

Bron:
Tri­ple E