Groen en value capturing

Aanleg van groen wordt meestal als kostenpost gezien, in plaats van een investering in de gebiedsontwikkeling. Terwijl er een duidelijke relatie is tussen de prijs van woningen en de aanwezigheid van groen, parken en waterpartijen. De waardevermeerdering loopt in de literatuur uiteen van 6 tot 15%, afhankelijk van het soort groen, de afstand en de ligging ten opzichte van de woning.

Value capturing is een verzamelnaam voor instrumenten die het mogelijk maken om de waardevermeerdering van grond en vastgoed, ontstaan door publiek handelen, direct dan wel indirect af te romen. A. Goossen van de gemeente Amersfoort heeft in zijn afstudeerproject onderzocht of er instrumenten zijn voor value capturing die de investeringen in groen terugbrengen bij de gemeenten, zodat deze weer kunnen investeren in nieuw groen.

Het praktijkvoorbeeld dat wordt genoemd geeft interessante informatie over de extra OZB inkomsten.

Dit schrijft A. Goossen van de gemeente Amersfoort in de nieuwsbrief van Groen en de Stad. Op pagina 5 vindt u het artikel. Download de nieuwsbrief »

Bron:
Groen en de Stad