Groen en gezondheid van stadsbewoners

Er komen steeds meer aanwijzingen uit goed gecontroleerd onderzoek in binnen- en buitenland dat stedelingen gezonder zijn naarmate ze meer groen in hun directe leefomgeving hebben. Deze bevindingen kunnen een grote betekenis hebben voor het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en gemeentelijke groenvoorzieningen.
In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om de onderzoeksresultaten te vertalen in concrete richtlijnen en maatregelen. In de brochure van Vitamine G2 onderzoek worden de resultaten besproken van een grootschalig onderzoek onder bewoners van 80 buurten in Nederlandse steden waarin de relatie tussen natuur en gezondheid van stadsbewoners verder is uitgediept.
Dit onderzoek maakt deel uit van het meerjarigeVitamine G onderzoeksprogramma.
Download
Groen en gezondheid van stadsbewoners »

Bron:
Samenvatting Vitamine G2 onderzoek