Groen Den Haag

Wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh gaf op dins­dag 25 novem­ber het start­sein voor het Groen­jaar 2009. Een bij­zon­der jaar met veel aan­dacht en zorg voor het groen in de stad: Den Haag Natuur­lijk Groen! Dit is het begin van een jaar boor­de­vol ini­ti­a­tie­ven om te laten zien hoe leuk en belang­rijk groen is voor de mens en de stad. Het Groen­jaar 2009 begint in janu­a­ri met een sym­po­si­um. Iede­re maand zal een the­ma heb­ben, waar­on­der tal van acti­vi­tei­ten plaats­vin­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Groen­jaar, Den Haag, beleid,

Bron:
Gemeen­te Den Haag