Groen Beweegt! zet zich in voor meer groene projecten in Nederland

Groen Beweegt! wil een groenere samenleving in Nederland. Van Groningen tot Maastricht, van Den Helder tot Middelburg. Groen Beweegt!, onderdeel van Stichting Groenruil, zet zich in voor meer groene projecten in Nederland middels burgerinitiatief en samenwerking.

Groen Beweegt! is een centrale community op internet en een particulier initiatief van  Bertil Beumer, Theo van Ommen en André Elzinga.

Iedere inwoner van Nederland kan via www.groenbeweegt.nl gratis een groen project initiëren. Groen Beweegt! helpt met de financiering, het bijeenbrengen van de middelen en de contacten om het groene project tot een succes te maken.

Partijen verbinden
Beumer, Van Ommen en Elzinga merkten dat er weliswaar veel groene initiatieven in ons land bestaan, maar dat die nauwelijks aan elkaar verbonden zijn en bovendien bijna altijd afhankelijk van fondsen en subsidies. Daarom hebben zij een model ontwikkeld dat partijen verbindt, waarin burgers, bedrijven, ideële instellingen en overheden samenwerken en waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd met een eigen verdienmodel en alternatieve financieringsbronnen. Groen Beweegt! heeft geen commerciële doelstellingen. Alle inkomsten van projecten, sponsoring en advertenties worden opnieuw ingezet voor een groenere samenleving.

Goede ideeën
Veel Nederlanders hebben goede ideeën om hun directe leefomgeving groener te maken. Maar ze kennen vaak de weg niet, weten niet bij wie ze moeten aankloppen met hun idee. En zij zien er tegenop om de middelen bijeen te brengen en anderen enthousiast te maken. Daar speelt Groen Beweegt! op in: zij helpen met de start, met draagvlak creëren, met het bekendmaken van het initiatief en met het bijeenbrengen van mensen en middelen. Of het nu gaat om het vergroenen van een schoolplein, speeltuin of ouderenlocatie of om het realiseren van lokale energie- of waterzuiveringsinstallaties.

Nadruk op bebouwde omgeving
Het speelveld van Groen Beweegt! is de gehele samenleving met de nadruk op de bebouwde omgeving. Groen Beweegt! gelooft in marktwerking in combinatie met burgerinitiatieven en een faciliterende rol van de overheid. Het model kent geen concurrenten, omdat Groen Beweegt! juist de samenwerking bevordert en alle initiatieven omarmt die door middel van samenwerking hetzelfde doel nastreven. Als de samenleving de middelen bijeenbrengt, hoeft de overheid alleen maar bij te dragen in regelgeving en facilitering.

Begroting
Als een project is aangemeld, helpt Groen Beweegt de initiator met een begroting en een lijst van benodigdheden. Zij leggen de contacten die nodig zijn om het project te realiseren, vragen aandacht in (social) media en nodigen mensen en bedrijven uit om het project te steunen via crowdfunding. Als groene middelen hergebruikt kunnen worden, zet Groen Beweegt!  haar marktplaats www.groenruil.nl in. Tenslotte geeft Groen Beweegt! tips en advies om het groene project te beheren en te onderhouden.

Geen vergoeding 
Groen Beweegt! vraagt voor haar ondersteuning geen vergoeding. Samen met crowdfunding-partner share2start brengen zij de financiën bijeen via crowdfunding. Op die manier is het succes van groene projecten niet afhankelijk van fondsen of subsidies, maar brengt de gehele samenleving de middelen bijeen door samen te werken.